DOBE

中文版
首页 > 产品 > PS5/PS4系列游戏配件 > PS4 > 详情

PS4 手柄键盘 冰川白 TP4-008W

适用于 PS4 系列

产品名称:PS4 手柄键盘 冰川白
产品型号:TP4-008W


【产品特点】

1. 充电电压:直流5V
2. 充电电流:120mA
3. 静态电流:≤30uA
4. ≤蓝牙距离:10M;操作距离:≤10米
5. 蓝牙版本:V3.0;内置电池


您可能还喜欢